Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12

Informacje podstawowe

Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 jest niedokrwistością megaloblastyczną (makrocytarną). Co ciekawe jej przyczyną nie jest niedobór kobalaminy w diecie. Najczęściej przyczyną niedoboru witaminy B12 są problemy z jej wchłanianiem w przewodzie pokarmowym (niedokrwistość złośliwa, niedokrwistość Addisona-Biermera). Niedokrwistość złośliwa występuje najczęściej u osób w wieku podeszłym, głownie u kobiet. Witamina B12 (kobalamina) bierze udział w syntezie DNA (kwasu dezoksyrybonukleinowego).

Przyczyny

 • niedokrwistość Addisona-Biermera (niedokrwistość złośliwa)
 • zespół Zollinger-Ellisona
 • usunięcie żołądka lub jego części w wyniku zabiegu chirurgicznego (gastrektomia)
 • usunięcie końcowego odcinka jelita cienkiego
 • choroby jelita cienkiego przebiegające z zaburzeniami wchłaniania (przede wszystkim choroba Leśniowskiego-Crohna)
 • niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki
 • wieloletni wegetarianizm
 • tasiemczyca

Leczenie

 • Leczenie niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 polega zwykle na podawaniu witaminy B12 w dawce 1000 mikrogramów w postaci iniekcji domięśniowych.
 • Schemat dawkowania – iniekcje podaje się przez pierwsze 1-2 tygodnie codziennie, potem raz w tygodniu do momentu wyrównania badań laboratoryjnych krwi. Niestety uzupełnianie niedoborów kobalaminy należy prowadzić do końca życia, dawka podtrzymująca wynosi wtedy 100 mikrogramów
 • Ostatnio coraz częściej stosuje się również preparaty witaminy B12 podawane w postaciach preparatów doustnych.

Postępowanie profilaktyczne

 • Profilaktyczne podawanie witaminy B12 jest zalecane w grupach podwyższonego ryzyka, przede wszystkim u niemowląt, których mamy cierpią na niedokrwistość złośliwą, wegan oraz u pacjentów po przebytych operacjach usunięcia żołądka.

Zalecenia

 • Przeciętne dzienne zapotrzebowanie na witaminę B12 dla osób dorosłych wynosi 2,4 mikrograma. Z pożywieniem przyjmujemy od 5 do 10 mikrogramów witaminy B12, co zabezpiecza zapasy organizmu. 

Zwróć uwagę

 • Niedobór żywieniowy kobalaminy może występować u osób stosujących długo dietę wegańską!